Bahá’íi din toată lumea sărbătoresc în 22 octombrie 2017 bicentenarul nașterii lui Bahá’u’lláh, Fondatorul Credinței Bahá’í. După două sute de ani de la nașterea Lui, Credința lui Bahá’u’lláhs-a răspândit practic în toate țările lumii. În România, Bahá’íi pregătesc diferite evenimente și proiecte artistice și sociale cu această ocazie, dar în mod deosebit năzuiesc să intensifice eforturile lor de zi cu zi de a clădi comunități și a transforma societatea, în timp ce răspândesc Mesajul tămăduitor de unitate mondială adus de Bahá’u’lláh. Inițiativele, proiectele și evenimentele ce vor avea loc în România vor fi anunțate pe acest site.

1 Desktop33

Migrația forțată cheamă credința să intre în acțiune

Traducere în limba română a articolului online: http://news.bahai.org/story/1178

Migratie1Migratie2

MADRID, Spania, 2 iulie 2017 (Serviciul Mondial de Știri Bahá’í) – Dând dovadă de o solidaritate și o bunăvoință emoționante, circa 300 de reprezentanți ai comunităților religioase și ai organizațiilor societății civile s-au reunit la Madrid pentru o conferință pe un subiect ce ridică îngrijorări adânci – migrația forțată. Evenimentul a avut loc la biserica Iglesia de Jesus din capitala Spaniei în data de 20 iunie 2017, de Ziua Internațională a Refugiaților.

Fotograful Reuters Juan Medina a susținut o prezentare de efect prin care a surprins actualitatea temei refugiaților din Europa, utilizând o colecție proprie de fotografii și filme care au documentat drumul refugiaților în Europa.

„Este important să prezentăm aceste imagini, oricât de șocante ar fi, cu fiecare ocazie care se ivește, de câte ori este necesar,” a spus Dl. Medina. „Unii spun că poți deveni insensibil în fața atâtor imagini ale suferinței și că acestea vor avea din ce în ce mai puțin efect. Eu cred că este important să le spunem povestea și să ne amintim de suferințele celor care au fost forțați să își părăsească țara.”

„Aceste fotografii înfățișează realitatea crudă a ceea ce înseamnă să fii imigrant. Există un contrast izbitor între refugiații epuizați care sunt aduși la mal și care se luptă să rămână în viață și localnicii care se plimbă pe plajă.”

În 2015, guvernul spaniol s-a angajat în fața Uniunii Europene să primească peste 17.000 de refugiați. Până la această dată au sosit 1.200, declanșând o dezbatere în creștere în țară.

În ultimii ani, comunitatea Bahá’í din Spania a recunoscut necesitatea unui dialog mai substanțial și mai profund pe tema migrației și a implicațiilor pe care le are o mai bună înțelegere a subiectului. Eforturile comunității Bahá’í au izvorât din convingerea că religia joacă un rol critic în a cultiva un simț comun al omenirii, precum și în a mobiliza comunitățile să contribuie la armonia socială și la pace.

Împreună cu alte organizații ale societății civile sau organizații confesionale, comunitatea Bahá’í din Spania a participat la organizarea conferinței, unde diverși participanți și-au împărtășit experiențele și și-au reînnoit angajamentul de a acționa în direcția primirii și sprijinirii refugiaților. Evenimentul a constituit și o tribună de la care participanții au căutat să se adreseze conștiinței semenilor lor și să aprindă lumina compasiunii în sânul societății spaniole.

Migratie3

„Scopul acestui eveniment este să sublinieze rolul important jucat de comunitățile religioase în primirea și integrarea refugiaților în propriile lor comunități, precum și să fie un loc de exprimare a diverselor experiențe și cunoștințe acumulate prin contribuțiile acestor comunități la binele societății,” a spus Leila Sant Massarat, care a prezidat lucrările conferinței și a reprezentat comunitatea Bahá’í din Spania.

„Indiferent de limba pe care o vorbim, de culoarea pielii și de locul nașterii, suntem cu toții ființe umane și împărtășim aceeași identitate primară.”

Conferința a evidențiat eforturile diferitelor grupări confesionale din Spania de a juca un rol constructiv în viața numărului crescând de refugiați care sosesc în țară. Reprezentantul comunității Sant’Egidio, o organizație creștină, a descris inițiativa luată de comunitatea sa pentru a încuraja generozitatea și înțelegerea citind numele tuturor refugiaților nou-veniți. „Uneori putem uita că refugiații au și ei o identitate și un nume,” a spus el.

Directorul pentru Afaceri Publice al comunității Bahá’í din Spania, Sergio Garcia, a menționat și alte contribuții ale diverselor grupuri confesionale în sprijinul refugiaților, dând ca exemplu inițiativa comunității musulmane de a asigura pregătirea și distribuirea hranei pentru familiile care au nevoie de aceasta, precum și experiența unui grup iudaic care susține tinerii dintr-o tabără de refugiați.

„Între participanți s-a creat un real spirit de solidaritate,” a spus Dr. Garcia. „A fost uimitor cât de armonios s-au consultat și au funcționat aceste grupuri atât de diverse.”

În spiritul de unitate care a caracterizat întrunirea, conferința s-a încheiat cu o masă servită tuturor la asfințit, cu ocazia Ramadanului.

Pentru pagina de start a Serviciului Mondial de Știri Bahá’í, accesați:
http://news.bahai.org/

Bicentenarele scot în evidență unitatea

AbdulBaha GreenAcre 1912

CAMBRIDGE, Massachusetts, S.U.A. — În timp ce comunitatea Bahá’í se pregătește să sărbătorească a două suta aniversare a nașterii lui Bahá`u`lláh, și Harvard Divinity School își serbează bicentenarul.

Această confluență de aniversări deosebite are o explicație mai adâncă decât simpla coincidență a datelor. La sfârșitul sec. al XIX-lea și în prima jumătate a sec. al XX-lea, un număr de eminenți filosofi, artiști și scriitori americani legați atât de Credința Bahá’í, cât și de Universitatea Harvard, au fost angajați într-un dinamic discurs emergent despre unitate.

Acesta a fost subiectul unei prezentări recente dedicate modului în care principiul Bahá’í al unității s-a manifestat în dezvoltarea comunității Bahá’í din America. Prezentarea a avut loc la Centrul Harvard pentru Studiul Religiilor Mondiale și s-a intitulat „Religia unității și unitatea religiei”. A fost susținută de Sasha Dehghani, profesor invitat la Harvard, care studiază Credința Bahá’í ca religie mondială independentă.

„Când am ajuns pentru prima oară la Harvard,” a spus Dr. Dehghani, „Prof. univ. Francis Clooney, directorul Centrului pentru Studiul Religiilor Mondiale m-a întâmpinat spunându-mi «Avem astăzi nevoie de religii care creează unitate și dărâmă ziduri».”

Abordând modul în care conceptele de unitate și de coeziune a omenirii au modelat eforturile Bahá’ílor din anii de început ai comunității Bahá’í americane, Dehghani a scos în evidență pietre de hotar majore și a vorbit despre gânditori semnificativi de la acea vreme.

Cea mai veche menționare publică a Credinței Bahá’í în Statele Unite a fost la Parlamentul Mondial al Religiilor din Chicago, în 1893, unde conceptul de unitate a religiilor a fost printre temele cele mai remarcabile explorate.

Spiritul care a animat Parlamentul Mondial din acel an a inspirat-o pe Sarah Farmer, proprietara hanului Green Acre din statul Maine și una dintre primele inovatoare religioase ale Americii, să susțină conferințe pe subiecte progresiste din științe, arte și religie. Aceste adunări au reunit scriitori, dascăli, filosofi, artiști și activiști de frunte, deschizând un spațiu pentru schimbul de idei și progresul gândirii.

În cartea sa, Restless Souls: The Making of American Spirituality (Suflete fremătând: formarea spiritualității americane), istoricul Leigh Eric Schmidt comentează impactul pe care l-a avut Green Acre asupra discursului public de la începutul sec. al XX-lea: „Adunările de la Green Acre au fost în floare timp de mai bine de două decenii; Parlamentul Mondial a durat în total șaptesprezece zile.”

Sarah Farmer a fost una dintre primele inovatoare religioase ale Americii. Ea deținea hanul Green Acredin Eliot, statul Maine, și a susținut conferințe pe subiecte progresiste din științe, arte și religie. Aceste adunări au reunit scriitori, dascăli și filosofi de frunte. În cele din urmă, Farmer a devenit Bahá’í și a mers în pelerinaj la Akka la cumpăna dintre secole. Atunci când ‘Abdu’l-Bahá a vizitat America în 1912, El a stat la Green Acre. (Fotografie din Arhivele Eliot Bahá’í, publicată de 239days.com)

În cele din urmă, activitatea lui Sarah Farmer a pus-o în contact cu Credința Bahá’í. Ea a călătorit la Akka la cumpăna dintre secole pentru a se întâlni cu ‘Abdu’l-Bahá, care a vizitat ulterior Green Acre în timpul voiajului lui în America din 1912. Multe dintre cuvântările lui ‘Abdu’l-Bahá din Statele Unite pe parcursul acelui an s-au concentrat pe unitatea religiilor și unitatea dintre rase, în special între americanii de culoare și cei albi.

La începutul sec. al XX-lea, un număr de gânditori religioși americani au intrat în contact cu Farmer sau au vizitat Green Acre, participând la schimbul dinamic de idei care se petrecea acolo. Printre ei s-au numărat și profesorii de la Harvard William James și W. E. B. Du Bois, doi dintre cei mai proeminenți și mai influenți scriitori și filosofi americani ai epocii. La rândul său, William James l-a invitat pe diplomatul iranian Ali Kuli Khan, un membru proeminent al comunității Bahá’í, să susțină prezentări despre Credința Bahá’í la Universitatea Harvard.

Du Bois, care fusese studentul lui James, a fost primul american de culoare care a obținut doctoratul la Universitatea Harvard, în 1895. Activitatea sa în calitate de fondator al Asociației Naționale pentru Promovarea Oamenilor de Culoare (National Association for the Advancement of Colored People - NAACP) l-a făcut să intre în legătură cu ‘Abdu’l-Bahá, care a ținut un discurs la cea de-a patra conferință a asociației, în 1912. După cum arată Guy Mount în cercetările sale, Du Bois a publicat ulterior discursul în revista oficială a NAACP, alături de fotografia lui ‘Abdu’l-Bahá. 

Contemporan și coleg apropiat al lui Du Bois, Alain Locke a fost și el unul dintre cei mai eminenți gânditori ai epocii sale. Locke a fost primul american de culoare care a obținut bursa de studiu Rhodes și a rămas în istorie ca „Decanul” Renașterii din Harlem. Într-o biografie a lui Locke, Christopher Buck sugera că este posibil ca Du Bois să-l fi pus în legătură pe Locke cu Credința Bahá’í. El a obținut doctoratul de la Harvard în 1918, în același an în care a devenit Bahá’í. Contribuțiile filosofice profunde ale lui Du Bois și Locke s-au bucurat de o largă recunoaștere – Reverendul Martin Luther King, Jr. a comparat influența lor cu cea a lui Platon și Aristotel.

Din comunitatea Bahá’í americană timpurie au mai făcut parte Albert Vail și Stanwood Cobb, absolvenți ai Harvard Divinity School și foști preoți unitarieni. Vail a publicat în Harvard Theological Review, în 1914, un articol impresionant cu privire la Credința Bahá’í, accentuând principiul unității.

Chiar dacă Universitatea Harvard și Green Acre au reprezentat importante locuri de întâlnire pentru scriitorii și filosofii de frunte ai epocii, Dehghani a mai arătat în conferința sa că influența discursului emergent despre unitate a ajuns și la alți gânditori proeminenți din nord-estul Statelor Unite.

Depășirea diferențelor și prețuirea diversității

NEW DELHI, 12 iulie 2017 (Serviciul Mondial de Știri Bahá’í) — Shiv Visvanathan a vizitat statul indian Gujarat în anul 2002. La acea vreme se înregistrase o erupție de răscoale populare violente și peste o mie de persoane își pierduseră viața.

Acea tragedie a fost un trist prilej de aducere aminte a faptului că diversitatea, care ar trebui privită ca o puternică resursă pentru comunitate, este mult prea adesea o sursă de conflict. Totuși, potrivit Dr. Visvanathan, un intelectual indian proeminent și un cercetător în domeniul științelor sociale, nu putem miza doar pe rațiunea umană pentru a depăși tensiunile ce dau naștere violenței. Avem nevoie de o concepție mai largă asupra cunoașterii – una care se bazează nu doar pe cercetare și adevăruri științifice, ci și pe sistemele de cunoaștere care abordează dimensiunile spirituală și mistică ale vieții.

„Este o ironie a sorții,” a spus Dr. Visvanathan, reflectând la episodul tragic din Gujarat. „Deși oamenii au văzut în religie cauza problemei, eu am descoperit că religia v-a transmis puterea de a vă vindeca.”

Dr. Visvanathan a fost vorbitorul principal la simpozionul „Prețuirea diversității – Rolul religiei în clădirea unei societăți favorabile incluziunii”, organizat de comunitatea bahá’í din India pe 29 iunie. Desfășurat în incinta Casei de Adorație Bahá’í din New Delhi, evenimentul a reunit universitari indieni de frunte și reprezentanți ai ONG-urilor pentru a dezbate relația dintre religie și diversitate și pentru a explora noi modalități de conceptualizare a acestora.newdelhi

Pretutindeni în lume, legăturile ce întrețin coeziunea diferitelor grupuri se dovedesc adesea prea superficiale pentru a rezista forțelor distrugătoare cu care se confruntă în prezent aceste grupuri – adâncirea nedreptăților, o falie tot mai profundă între bogați și săraci, ascensiunea fundamentalismului religios și a violenței sectare, migrația de la rural la urban, crizele de mediu și altele. Diversitatea, care este o resursă neprețuită în îmbogățirea societății, este exploatată pentru a ațâța grupurile unul împotriva altuia și a promova agende politice și economice.

În 1994, Dr. Visvanathan era observator la Comisia pentru Adevăr și Reconciliere din Africa de Sud, după abolirea apartheid-ului. El a văzut cu ochii săi că iertarea a devenit posibilă datorită unei profunde filosofii spirituale sud-africane numite Ubuntu, care pune accent pe interconectarea înnăscută a omenirii.

„Nu ai fi putut crea unitate fără această conștiință religioasă,” a spus el. Lucrul pe care a ajuns să îl aprecieze la acea abordare a fost că diversitatea era înțeleasă ca fiind esențială în crearea unui real sentiment de deplinătate.

Pentru comunitatea bahá’í din India este un moment deosebit de oportun să deschidă un spațiu pentru gânditori și practicanți preocupați de armonie socială, unde aceștia să aducă laolaltă cunoștințele lor și să examineze căi de a merge înainte. Toți cei prezenți au împărtășit convingerea generală că religia poate juca un rol neprețuit în a-i ajuta pe oameni să aprecieze diversitatea, să depășească prejudecățile și ura și să depună eforturi în direcția păcii.

newdelhi2newdelhi1

În cuvântul de deschidere, Arash Fazli, cercetător principal la Institutul de Studii despre Prosperitate Globală din India, a confirmat fenomenul de deturnare a religiei pentru a se crea prejudecăți și imitație oarbă, atât în trecut, cât și în prezent. „Practicile religioase care cultivă ura și prejudecata sunt distorsiuni și pervertiri ale adevăratului spirit al religiei, care are ca țel să creeze unitate,” a spus Dr. Fazli.

Vindecarea fracturilor profunde care există între diverse populații, a arătat el, necesită o înțelegere dinamică a rolului crucial și unic al religiei în clădirea unității, în special într-un moment când numeroase societăți sunt luate cu asalt de forțe ale izolării și intoleranței.

Aceasta ridică o provocare pentru comunitățile religioase, a spus Dr. Fazli. „Pentru ca religia să își realizeze menirea, trebuie să îndeplinească unele condiții: să insufle o profundă conștiință a unității omenirii, să fie în armonie cu știința și rațiunea și să se distingă de superstiție și imitație oarbă, să promoveze căutarea independentă a adevărului și să recunoască unitatea tuturor religiilor.”

Pentru a citi articolul online, a vedea fotografiile și a accesa link-urile: http://news.bahai.org/story/1179

Pentru pagina de start a Serviciului Mondial de Știri Bahá’í, accesați: http://news.bahai.org/

Red Grammer

în România

RedGrammerAdunarea Spirituală Națională a Bahá`ílor din România este încântată să anunțe vizita d-lui Red Grammer și a soției sale Jan în București, în perioada 12-15 iunie 2017. Red Grammer este Bahá`í și unul dintre cei mai buni artiști pentru copii și familii din America. Descris de Parent’s Magazine drept “cea mai bună voce a muzicii pentru copii” Red a stabilit standardul de aur în compunerea și interpretarea unei muzici care ne reconectează jucăuș cu tot ce este mai bun în noi. Mai jos, vă trimitem mai multe informații despre prietenul nostru, Red care a mai fost în România acum 7 ani. Poate veți dori să îl cunoașteți mai bine și să povestiți prietenilor interesați...

Citește mai mult...

Regândirea religiei în Germania

13 aprilie 2017, BERLIN

Religia_in_Germania

 

În contextul accelerării mișcării refugiaților din Orientul Mijlociu și Africa de Nord din ultimii ani, societatea germană se confruntă cu un peisaj cultural și religios în schimbare. Aceste prefaceri încurajează o reflecție profundă din partea societății asupra unor aspecte fundamentale.

„Liderii de opinie din Germania ridică întrebări fundamentale, în special legate de religie și de exprimarea acesteia în viața publică,” explică Saba Detweiler, reprezentantă a comunității Bahá’í din Germania.

Aceste întrebări nu sunt limitate la spațiul german. Și în alte locuri din Europa, o supoziție adânc înrădăcinată potrivit căreia religia va dispărea treptat din sfera publică, devenind strict o chestiune privată, este acum pe cale să fie inversată. „Oamenii realizează că religia este o componentă esențială din viața colectivă a umanității. Și nu va dispărea. De aceea, este important să înțelegem mai bine natura și contribuția religiei și să avem un dialog deschis despre exprimarea pozitivă a acesteia în societate,” explică D-na Detweiler.

Citește mai mult...

„Luminoasă frumusețe abstractă”

Reexaminarea impactului unui artist

  Mark Tobey1


VENEȚIA, Italia – În contextul unui aflux de mii de iubitori de artă din întreaga lume așteptați la Veneția în următoarele luni pentru faimoasa Binenală de Artă, unul dintre muzeele de marcă ale orașului își propune să retrezească interesul publicului pentru un pictor american care a reprezentat o figură semnificativă în dezvoltarea artei moderne.

Citește mai mult...

 

Casa Universală a Dreptăţii